Błędy w ewidencjonowaniu czasu pracy kierowców – czego się wystrzegać?

Błędy w ewidencjonowaniu czasu pracy kierowców - czego się wystrzegać?

Precyzyjne i zgodne z prawem ewidencjonowanie czasu pracy kierowców jest niezwykle istotne dla przedstawicieli firm z branży transportowej. Błędy w tym zakresie mogą prowadzić do poważnych konsekwencji, takich jak kary finansowe czy utrata reputacji przedsiębiorstwa. W dzisiejszym artykule omawiamy częste pomyłki popełniane przez pracodawców oraz pracowników. Podpowiadamy również, jak ich unikać. Zapraszamy do lektury.

Niewłaściwe korzystanie z tachografu

Tachograf to urządzenie umożliwiające kontrolowanie zarówno czasu pracy kierowców, jak i prędkości pojazdu. Prawidłowe korzystanie z niego jest kluczowe dla rzetelnej ewidencji czasu pracy. Niestety, często zdarza się, że pracodawcy oraz sami kierowcy nie używają tachografu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Jak tłumaczy nasz rozmówca, pracownik firmy zapewniającej kompleksową obsługę firm transportowych – Dose, ProkowoJednym z najczęstszych błędów jest brak regularnej kontroli tachografu przez pracodawcę. Przepisy nakładają na niego obowiązek pobierania danych z urządzenia co najmniej raz na 28 dni. Niestosowanie się do tych wymagań może skutkować nałożeniem kary finansowej. Kierowcy z kolei często nie wprowadzają do tachografu wszystkich wymaganych danych, takich jak numer rejestracyjny pojazdu czy rodzaj wykonywanej pracy. To także może prowadzić do nałożenia sankcji.

Niedokładne ewidencjonowanie czasu pracy

Często zdarza się, że kierowcy nie prowadzą dokładnej ewidencji swojego czasu pracy, co prowadzi do przekroczenia dopuszczalnych limitów czasu jazdy oraz przerw. Przepisy stanowią, że kierowca może pracować maksymalnie 9 godzin dziennie, z możliwością wydłużenia do 10 godzin dwa razy w tygodniu. Po każdych 4,5 godzinach jazdy przysługuje mu przerwa o długości co najmniej 45 minut.

Niedokładna ewidencja czasu pracy kierowców może prowadzić do sytuacji, w której pracownik nie zdaje sobie sprawy z przekroczenia tych limitów. W efekcie skutkuje to nałożeniem kary finansowej na pracodawcę oraz utratą punktów karnych przez kierowcę.

Niewłaściwe traktowanie czasu spędzonego na innych obowiązkach

Niektórzy kierowcy nie uwzględniają w ewidencji czasu spędzonego na innych obowiązkach związanych z pracą, takich jak załadunek/rozładunek towarów, czyszczenie pojazdu czy kontrola stanu technicznego. Tymczasem przepisy stanowią, że również ten czas powinien być traktowany jako czas pracy. Trzeba więc go odpowiednio ewidencjonować.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *