Komentarz eksperta
Sama praca zdalna to nie wszystko.
Motywację pracownika należy budować kompleksowo
Nie tak dawno temu praca zdalna mogła wydawać się poza zasięgiem wielu branż. Ostatnie trzy miesiące pokazały, że prawie każda z nich może funkcjonować bez tradycyjnego modelu pracy w biurze.

Wiemy już, że praca w domu może wpływać pozytywnie na zdrowie psychiczne i fizyczne, równowagę między życiem zawodowym a prywatnym, a w efekcie może zwiększać wydajność pracowników.

Nie wystarczy natomiast przyjąć nowego modelu pracy. Trzeba dostosować do niego metody zarządzania, dobre praktyki pracy wirtualnych zespołów oraz indywidualne profity dla pracowników.
Jeszcze przed pandemią sama możliwość pracy zdalnej była traktowana jako benefit. Jednak biorąc pod uwagę rosnący trend, organizacje będą musiały przemyśleć nowe formy pozapłacowych środków pobudzania motywacji i budowania zaangażowania.
Wiele firm wprowadziło na przykład wirtualne przerwy na kawę, aby wzmocnić poczucie wspólnoty. Niektóre organizacje nawiązały współpracę online z psychologiem/psychoterapeutą, aby pracownicy mogli indywidualnie przepracować codzienne trudności i wypracować potrzebne umiejętności. Coraz bardziej popularne stają się lekcje jogi oraz wsparcie w nauce online dla dzieci pracowników.

Z punktu widzenia pracownika, warto zastanowić się więc, w jaki sposób można zadbać o swoje zdrowie, motywację oraz produktywność podczas pracy, a następnie zasygnalizować to przełożonemu. Z punktu widzenia pracodawcy, ważne jest, aby zastanowić się, jaką organizację chce tworzyć i jakie będzie to miało konsekwencje.
Aleksandra Bończewska
psycholog
psychoterapeuta