Komentarz eksperta
Czas próby.
Rewolucyjne zmiany z nadzieją na przyszłość
Gdy w związku z epidemią COVID-19 przestrzenie biurowe we wszystkich miastach Polski nagle opustoszały, wielu pracowników praca zdalna zastała dosłownie tak, jak stali. Najbardziej komfortowo czuli się ci najlepiej przygotowani, czyli pracownicy, którym już wcześniej pracodawcy zapewnili możliwość pracy poza biurem w wymiarze przynajmniej kilku dni w miesiącu.

W przypadku pracowników, którzy pierwszy raz z takim trybem pracy zetknęli się dopiero na początku marca 2020 roku, piętrzyły się trudności – od kwestii właściwego wyposażenia, po sprawy formalne związane z uregulowaniem pracy zdalnej.
Wiele wskazywało więc, że ten zdalny eksperyment, do którego nagle musieli zostać włączeni zupełnie nowi uczestnicy, mógł się nie powieść. A jednak się powiódł.
Zdecydowana większość pracowników, zarówno tych, którzy pracowali wcześniej z domu, jak i tych, dla których to pierwsze doświadczenie z pracą zdalną, nie dostrzegła różnicy w swojej efektywności. Jest też wcale niemała grupa, która odnotowała wręcz wzrost w tym zakresie. Dostrzegają to najwyraźniej także pracodawcy – ponad połowa z nich po eksperymencie rozważa pozostawienie trybu zdalnego przynajmniej częściowo. Wielu szefów powołuje się na faktycznie wyższą efektywność, a także lepsze samopoczucie pracowników. Pojawia się jeszcze jeden argument – okazuje się, że członkowie zespołów wykonują takie obowiązki, które wcale nie wymagają obecności w biurze, a w dodatku wykonują je rzetelnie.

Przestrzeń biurowa, którą dotychczas wykorzystywali ci pracownicy, nagle okazała się zbędna. W ciągu ostatnich lat potencjalne oszczędności dla firm, wynikające z pracy zdalnej, w oczach pracodawców szybko równoważyły koszty związane z zakupem sprzętu i oprogramowania, a także zapewnieniem odpowiedniej, a przede wszystkich bezpiecznej infrastruktury teleinformatycznej. Tyle, że te koszty pracodawcy już i tak musieli na ogół ponieść w związku z wybuchem epidemii COVID-19.

Tak, jak pandemia przyspieszyła cyfrową rewolucję, zwiększyła liczbę klientów sklepów internetowych, zmusiła seniorów do nauki korzystania z mobilnej bankowości, jak przypomniała nam wszystkim, że dziś sprawy w urzędzie można załatwić za pomocą elektronicznego profilu zaufanego, tak również w kwestii pracy zdalnej zafundowała nam przyspieszoną przemianę, po której z pewnością część z nas do biur będzie zaglądać znacznie rzadziej.
Mateusz Żydek
Specjalista HR
Ranstad Polska