Jakie wymogi powinny spełniać pojazdy przeznaczone do przewozu towarów niebezpiecznych?

Jakie wymogi powinny spełniać pojazdy przeznaczone do przewozu towarów niebezpiecznych?

Transport towarów niebezpiecznych, takich jak materiały wybuchowe czy substancje chemiczne, wymaga szczególnego podejścia ze względu na ryzyko związane z ich przewozem. Właśnie dlatego istnieją specjalne przepisy oraz podział pojazdów określony przez umowę ADR, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa zarówno osób zaangażowanych w transport, jak i innych uczestników ruchu drogowego. W niniejszym artykule omówimy kluczowe wymagania dotyczące pojazdów przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych oraz obowiązki przewoźników w tym zakresie.

Rodzaje pojazdów do przewozu towarów niebezpiecznych

Zgodnie z umową ADR, wyróżniamy następujące typy pojazdów przeznaczonych do przewozu ładunków niebezpiecznych, takich jak materiały wybuchowe, substancje chemiczne czy gazy palne. Są to 

– MEMU (pojazdy do wytwarzania materiałów wybuchowych), 

– EX/II lub EX/III (pojazdy do przewozu materiałów wybuchowych i przedmiotów z materiałami wybuchowymi), 

– FL (pojazdy do przewozu materiałów ciekłych, gazów palnych, nadtlenku wodoru),

– AT (pojazdy do przewozu towarów niebezpiecznych w cysternach stałych lub odejmowalnych). 

Każdy z tych pojazdów do przewozu towarów ADR musi spełniać określone wymagania techniczne i posiadać odpowiednią dokumentację.

Obowiązki przewoźników w zakresie badań technicznych

Przewoźnicy mają obowiązek poddawania swoich pojazdów corocznym badaniom technicznym, które mają na celu potwierdzenie zgodności z wymaganiami ustawy ADR. Badania te obejmują między innymi sprawdzenie oświetlenia czy układów hamulcowych. Pozytywny wynik badania powinien być potwierdzony świadectwem dopuszczenia wystawionym przez właściwą władzę kraju rejestracji dla każdego pojazdu.

Wymagania dotyczące wyposażenia pojazdów przewożących towary niebezpieczne

Umowa ADR precyzuje również wymagania względem wyposażenia pojazdów przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych, którego realizacją w Kielcach zająć się może firma transportowa Warentrans. Wśród nich można wymienić następujące aspekty techniczne i konstrukcyjne pojazdów, które mają na celu zminimalizowanie ryzyka związanego z przewozem niebezpiecznych ładunków.

Po pierwsze, wyposażenie elektryczne pojazdów musi być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby uniemożliwić wywołanie zapłonu lub zwarcia w normalnych warunkach użytkowania. Przewody stosowane w instalacjach elektrycznych powinny spełniać normy ISO.

Po drugie, pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony muszą być wyposażone w ogranicznik prędkości do 90 km/h, co ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach.

Dodatkowo pojazdy przeznaczone do przewozu towarów niebezpiecznych powinny być zamknięte lub przykryte opończą, a kabina kierowcy musi być oddzielona pełną ścianą od przedziału ładunkowego. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *