Metodologia
Badania jakościowe

Badanie jakościowe w formie TDI
- pogłębionych wywiadów
indywidualnych, realizowanych
telefonicznie
Czas trwania wywiadu:
60 minut
Realizacja:
30.03 - 03.05.2020


Badanie obejmowało pracowników oraz pracodawców.

BADANIE PRACOWNIKÓW (10 wywiadów)

Kryteria rekrutacyjne:

 • Pracownicy umysłowi, wykonujący swoje usługi dla jednego pracodawcy (wykluczono freelancerów)
 • Posiadający możliwość pracy zdalnej w regularny sposób, minimum raz w miesiącu
 • Miks płci - równe proporcje kobiet i mężczyzn
 • Przedstawiciele 2 grup wiekowych: 25-39 oraz 40-55, w równych proporcjach
BADANIE PRACODAWCÓW (6 wywiadów)

Kryteria rekrutacyjne:

 • Osoby odpowiadające w firmach za sposób zatrudniania pracowników
 • Przedstawiciele firm, w których możliwa jest praca zdalna
 • Pod uwagę brane były wyłącznie te firmy, w których praca zdalna była możliwa przed marcem 2020 r. - tak, aby wykluczyć podmioty, w których forma ta została wprowadzona wyłącznie czasowo, w związku z epidemią
 • Zróżnicowane wielkości firm i branże

Badania ilościowe

Badanie ilościowe pracowników
oraz pracodawców
Czas trwania wywiadu:
ok. 15 minut
Realizacja:
23.04 - 09.05.2020


Badanie obejmowało pracowników oraz pracodawców.

BADANIE PRACOWNIKÓW

Kryteria rekrutacyjne:

 • Technika: wywiady internetowe CAWI
 • Technika: wywiady internetowe CAWI
 • Wielkość próby: N=518
 • Respondenci: pracownicy umysłowi, wykonujący swoje usługi dla jednego pracodawcy (wykluczono freelancerów)
 • Próba zróżnicowana ze względu na podstawowe cechy demograficzne: płeć, wiek, miejsce zamieszkania
BADANIE PRACODAWCÓW

Kryteria rekrutacyjne:

 • Technika: wywiady telefoniczne (CATI)
 • Wielkość próby: N=101
 • Respondenci: osoby odpowiadające w firmach za sposób zatrudniania pracowników
 • Próba zróżnicowana ze względu na wielkość firmy i branże