Umożliwianie pracy
zdalnej obecnie
Po wybuchu pandemii koronawirusa odsetek firm, które pozwoliły swoim pracownikom na pracę zdalną, wzrósł z 25% do 59%. Wśród mikro i małych firm, zatrudniających do 49 osób, zgodę na tę formę pracy dostało zdecydowanie mniej pracowników, niż w średnich i dużych firmach. Najwięcej wątpliwości w przypadku oddelegowania pracownika do pracy poza biurem budzi brak bezpośredniego kontaktu i możliwości rozmowy. Obecnie ponad połowa pracodawców w firmach, które w ostatnich tygodniach wprowadziły pracę zdalną, deklaruje, że ich pracownicy w przyszłości przynajmniej część pracy będą mogli wykonywać w ten sposób.