Umożliwianie pracy
zdalnej przed pandemią
Od kilku lat pojawia się coraz więcej głosów dotyczących tego, że przyszłością dla rynku pracy jest praca zdalna. Tymczasem na początku 2020 r. w Polsce możliwość regularnej pracy zdalnej, w określonym wymiarze czasu, oferowała jedynie ¼ firm. Przedsiębiorstwa, które decydowały się na taki krok, zwracały uwagę na fakt, że jest to wyjściem naprzeciw oczekiwaniom pracowników. Wśród firm, które odmawiały możliwości pracy zdalnej, najczęstszym powodem miał być fakt, iż charakter działalności przedsiębiorstwa nie pozwala na taką formę wykonywania obowiązków zawodowych. Pandemia koronawirusa zweryfikowała jednak takie myślenie w wielu polskich firmach.