Organizacja pracy zdalnej
Większość pracodawców, mających w swojej firmie pracowników wykonujących przynajmniej część obowiązków zdalnie, uważa, że poza biurem ich efektywność nie spada. Zwraca jednak uwagę fakt, że lepiej produktywność swoich podwładnych oceniają ci pracodawcy, którzy na pracę zdalną pozwalali już przed pandemią i mieli więcej czasu na faktyczną ocenę efektów pracy zdalnej swojego zespołu. Ci, którzy z taką formą pracy musieli oswoić się w wyniku obecnej sytuacji na świecie, również częściej deklarują, że pracownika zdalnego należy kontrolować dokładniej, niż tego, który przebywa w biurze.