Uregulowania pracy zdalnej przed pandemią
Zdecydowana większość pracodawców deklaruje, że zapewnia pracownikowi zdalnemu niezbędny sprzęt – najczęściej jest to telefon komórkowy oraz komputer. Podstawowym kryterium, branym pod uwagę przy wyrażeniu zgody pracę zdalną, jest zakres obowiązków pracownika. 1/4 pracodawców deklaruje również, że zwraca uwagę na cechy charakteru pracownika.