Przyszłość pracy zdalnej
Większość pracodawców biorących udział w badaniu uważa, że praca zdalna w przyszłości będzie zyskiwać na znaczeniu – warto zauważyć, że wśród przedstawicieli firm, które taki tryb pracy wprowadziły już jakiś czas temu, zdanie to podzielają prawie wszyscy respondenci. Zdecydowanie więcej pracodawców deklaruje, że byliby gotowi zapłacić więcej pracownikowi pracującemu wyłącznie stacjonarnie, niż osobie pracującej wyłącznie zdalnie – co ciekawe, taką postawę prezentują pracodawcy niezależnie od tego, czy praca zdalna była możliwa w ich firmie wcześniej czy dopiero od marca 2020 r.