Korzystanie z pracy
zdalnej obecnie
Wybuch pandemii koronawirusa wywołał ogromne zmiany na rynku pracy. Wiele firm, które dotychczas nawet nie planowały wprowadzenia trybu pracy zdalnej, musiała nagle zorganizować swoją działalność tak, aby pracownicy nie musieli przychodzić do biura. Mimo zagrożenia, ok. 25% pracowników umysłowych nie dostało pozwolenia na pracę zdalną, chociaż tylko połowa z nich deklaruje, że ich obowiązki nie mogą być wykonywane poza obszarem firmy.