Organizacja pracy zdalnej
Najpopularniejszym miejscem do pracy, poza biurem, jest własny dom. Okazuje się jednak, że dla prawie 70% pracowników praca w domu wiąże się z wykonywaniem różnych, niezwiązanych z obowiązkami zawodowymi, czynności. Najwięcej czasu, który powinien być przeznaczony na pracę, zabiera im oglądanie telewizji, surfowanie po internecie oraz sprzątanie. Mimo to, zdecydowana większość osób pracujących zdalnie uważa, że organizacja pracy poza biurem jest łatwa, a ponad 70% deklaruje, że ich efektywność w czasie pracy w domu jest taka sama lub większa, niż w biurze.