Aspekty psychologiczne
Co trzeci pracownik deklaruje, że praca w biurze jest dla niego bardziej stresująca, niż praca zdalna. Częściej taką odpowiedź wskazywały osoby, które na pracę zdalną mogły sobie pozwolić jeszcze przed wybuchem pandemii koronawirusa. Ponad 30% pracujących Polaków deklaruje, że zauważa u siebie wypalenie zawodowe - współczynnik ten rośnie wraz ze stażem pracy respondentów. Najczęściej na taki stan rzeczy ma wpływ frustracja, którą rodzi duża odpowiedzialność zawodowa przy niskiej pensji oraz chęć rozwoju osobistego przy niewielkich szansach na awans. Warto zwrócić jednak uwagę, że ponad 40% pracowników uważa, iż praca zdalna może uchronić przed wypaleniem zawodowym.