Uregulowanie pracy zdalnej
Zdalny tryb wykonywania obowiązków zawodowych w dużej mierze nie jest jeszcze w Polsce uregulowany. Mniej niż połowa pracowników ma zapisy dotyczące pracy zdalnej w umowie, większość, szczególnie w małych firmach, dostała na ten temat wyłącznie informacje ustne. Co trzeci pracownik nie został również poinformowany przez pracodawcę o zasadach BHP podczas pracy zdalnej.