Przyszłość pracy zdalnej
Mimo że zdecydowana większość pracowników twierdzi, że praca zdalna będzie zyskiwać w nadchodzących latach na znaczeniu, a wiele firm w dobie pandemii przekonało się, że są w stanie zorganizować pracę w tym trybie, nadal niemal 1/3 pracowników posiadających w tej chwili możliwość pracy zdalnej uważa też, że ich pracodawca nie da im w przyszłości zgody na pracę poza biurem.